10. 9. 2009

JAN KAVAN – Poštovní známka a drobná grafika

JAN KAVAN – POŠTOVNÍ ZNÁMKA A DROBNÁ GRAFIKA 16. 9. 2009 – 22. 11. 2009

K výstavě v Poštovním muzeu

Kresba spolu s uměleckou grafikou jsou tím, čím se zabývám svobodně ze své vnitřní potřeby. Tvoří základ mé práce. Vedle toho je to oblast činnosti, která je nějakým způsobem spjata se službou praktickému životu. Říká se tomu umění užité. Vycházím-li z toho, že v tomto smyslu jsem byl odborně vzděláván, pak je tato má „hlavní vedlejší činnost“ vlastně mým legitimním živobytím.

Touto výstavou bilancuji zhruba jedenáctileté období tvorby návrhů na české poštovní známky. Je to nádherná grafická disciplína. Miniaturní grafický lístek, kde se kresba snoubí s typografií. Měl jsem to štěstí, že jsem se mohl zabývat zajímavými tématy: Osobnostmi a jejich zájmovou sférou – J. Barrande a Barrandien, Marie Terezie a povinná školní docházka, J. K. Tyl, K. Klostermann, K. H. Mácha; architekturou – Praha Královská cesta, Tisíc let architektury na území ČR (oceněno v italském Asiagu), Dřevěné kostelíky, Vodárenské věže; nebo památkami uměleckého řemesla – Zvony, Orientální koberce.

Při přemýšlení o známce se snažím, stejně jako ve své volné tvorbě, o významovou a tomu odpovídající i formální „vícevrstevnatost“. Proto mám rád zadání, která poskytují výtvarníkovi plnou důvěru.

Nedílnou součástí je pak také spolupráce s mistry rytci, kteří známku realizují. Svůj um musí osvědčit i fachmani v tiskárně. Výstava tak umožňuje konfrontaci záměrů s výsledky.

Návrhovou činnost doplňuji ukázkami klasické grafiky, z níž drobná ex libris tvoří pojítko k předešlému oboru. Jde také svým způsobem o aplikovanou tvorbu na zakázku. Ak. mal. Jan Kavan


Narozen ve Zlíně – 1947. Vystudoval SUPŠ – 1967 a VŠ UMPRUM (prof. A. Strnadel, prof. J. Trnka a prof. Z. Sklenář) – 1972. Je členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Učí na SUŠ a VOŠ V. Hollara v Praze. Těžištěm jeho umělecké tvorby je volná kresba, klasická grafika – zejména technika leptu, ilustrace a známková tvorba. Na svém kontě má i několik realizací pro architekturu. Ve spolupráci se svou ženou – sochařkou - realizovali výtvarnou podobu dvou animovaných filmů. Uspořádal přes šedesát samostatných výstav v ČR i v zahraničí, kde jsou jeho díla zastoupena i ve sbírkách. Získal několik různých ocenění.

K výstavě je vydána dopisnice s přítiskem podle návrhu Jana Kavana. V sobotu 19. 9. 2009 se uskuteční i příležitostná poštovní přepážka k výstavě, v jejímž rámci proběhne od 9 do 12 hodin také autogramiáda autora.

Česká pošta, s.p., Poštovní muzeum

Nové mlýny 2, 110 00 Praha 1
http://www.praga2008.cz/?a=c30&lan=cs