30. 11. 2009

Poslední příležitost

Pro zvětšení klikněte na reprodukce

Obecně prospěšná společnost Virtuální výstavy EXPONET o.p.s. ve spolupráci se Svazem českých filatelistů vydává Subskripci k objednání tiskových listů s kupóny pro přítisky k příležitosti 5. výročí mezinárodní virtuální filatelistické výstavy EXPONET, konané pod záštitou ministra kultury České republiky. Internetová adresa: http://www.exponet.info/

Dvě varianty tiskového listu budou identické (texty a loga Exponetu a Svazu českých filatelistů — viz reprodukce dole). TL se budou lišit obrazem použitých 9 známek nominální hodnoty 10 Kč a kresbou v pravém horním kupónu, a to:
A) TL s katalogovým číslem 0573 z 3. 9. 2008, nominální hodnoty 10 Kč „Letní den“ podle výtvarného návrhu Josefa Palečka;
B) TL s katalogovým číslem 0583 z 5. 11. 2008, nominální hodnoty 10 Kč „Josef Lada: Děti v zimě“ podle výtvarného návrhu Václava Kučery.

Ofsetový tisk provede společnost Victoria Security Printing, Praha. TL budou označeny pořad. číslem „V00000001XX“.


Zakoupením TL v jednotné ceně 438,- Kč / 1 ks podpoříte mezinárodní filatelistickou výstavu EXPONET. Cena je konečná pro jednotlivce i obchodníky. Balné a poštovné hradí obecně prospěšná společnost. Do zahraničí bude doúčtován rozdíl mezi tuzemským a zahraničním poštovným (R zásilka).

Tiskové listy nejsou vázány odběrem obou variant ani počtem objednaných kusů. Zvolte libovolnou variantu. Viz Závazná objednávka TL „Exponet“.

Uzávěrka subskripce je 30. listopadu 2009 (otisk razítka).
TL budou expedovány v průběhu prosince 2009
(podrobnosti budou uvedeny na internetu a ve svazovém tisku). Termín nebude prodloužen; vydavatelé budou akceptovat jen objednávky v souladu se subskripcí do vyprodání nákladu; náklad bude zveřejněn a nebude dodatečně zvyšován.

Objednávku je nutno:
— vyplnit a předat / poslat vydavatelům
— zaslat požadované údaje e-mailem: objednavka@exponet.info


Platba je možná:
— dobírkou (platba při dodání)
— poštovní poukázkou na bankovní účet (typ A) nebo na poštovní adresu vydavatele (typ B) (platba předem)
— bankovním převodem (platba předem) — účet: EXPONET o.p.s. Číslo transparentního bankovního účtu: 2722692001 / 5500; Variabilní symbol 130112009
; zahraničí: IBAN: CZ3555000000002722692001; SWIFT: RZBC CZ PP; Banka: Raiffeisen BANK a.g., Olbrachtova 9, 140 21 Praha 4, http://www.rb.cz/

Název a poštovní adresa majitele účtu: V. V. EXPONET o.p.s., P.O.Box 31, 109 00 Praha 111
— v hotovosti (odběr proti platbě v hotovosti jen po dohodě)

Práva a povinnosti vydavatele / zákazníka a reklamace se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. v platném znění (Občanský zákoník). Ochrana osobních údajů — Veškeré poskytnuté údaje ve vyplněné objednávce, zejména osobní nebo firemní, jsou považovány za důvěrné a budou chráněné; vydavatel subskripce se zavazuje neposkytnout je třetím osobám.

Praha, 28. srpna 2009.

Virtuální výstavy EXPONET o.p.s.
Obchodní rejstřík: Spisová značka O 458 u rejstříkového soudu v Praze
Sídlo dle OR: Kutnohorská 309, Praha 10
IČO: 27630404 / DIČ: CZ27630404
Poštovní adresa: P. O. Box 31, 109 00 Praha 111
Kontaktní telefony: 608 539 581 nebo 603 410 659
Kontaktní e-mail: objednavka@exponet.info

Celé znění >>>>> http://www.japhila.cz/pdf/Subskripce130112009.pdf si vytiskněte, vyplňte pravou část, odstřihněte a zašlete nejpozději do 30. 11. 2009 na adresu Exponet o.p.s., P.O.Box 31, 109 00 Praha 111 anebo požadované údaje na e-mail: objednavka@exponet.info


Všichni, kteří nákupem podpoří mezinárodní filatelistickou výstavu Exponet, budou zveřejněni v části seznamu dárců Exponetu částkou 200 Kč / 1 ks. Děkujeme.