10. 12. 2009

Aktualizace Emisního plánu na rok 2010

Poslední úpravu (doplnění) Emisního plánu na rok 2010 podepsal Ing. Jan Duben, ředitel sekce elektronických komunikací a poštovních služeb Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v úterý 8. prosince 2009.

Doplněna byla ocelotisková známka k výstavě na Pražském hradě od května do srpna příštího roku. Výstava ponese název "Pražský hrad v umění poštovní známky" a bude podobná své někdejší předchůdkyni v Jízdárně Pražského roku z roku 1988. Tematicky bude však úžeji zaměřena jen na výtvarná díla a trojrozměrné artefakty Pražského hradu, které byly zobrazeny na poštovních známkách. Známka vyjde 5. 5. 2010 v rozměru 68,4 x 27,2 mm. Panoramatický formát známky je volen pro její námět - celkový pohled na siluetu Hradčan - největšího hradního komplexu na světě.

Známku výtvarně připravuje akademický malíř a grafik Jan Kavan, rytecky ji přenese do jednobarevné ocelorytiny Miloš Ondráček.

Známky budou mít nominální hodnotu 17 Kč a na upraveném tiskovém listu budou 4, vždy dvojice známek nahoře a dole, uprostřed bude potištěný kupon s českým a anglickým názvem výstavy a logy obou spolupořadatelů: Správy Pražského hradu a Poštovního muzea v Praze.

Tisk známek provede Pražská tiskárna cenin, a.s. ocelotiskem z plochy (na stroji Waite). Známka bude pouze ocelotisková bez použití doplňkového ofsetu.

K emisi vyjde i obálka prvního dne vydání s kresbou plastiky "Heraldický lev" od Vincenta Makovského, která byla nedávno nově instalována na vysokém pylónu před Pacassiho branou.

Po celou dobu výstavy budou v provozu 2 příležitostná razítka na poště PRAHA 012 - HRAD, kde bude k dispozici i upravený tiskový list.

Rozsah emisního plánu tak tvoří 33 příležitostných poštovních známek v nominálním součtu 565 Kč.

Emisní plán je v příloze: http://www.japhila.cz/pdf/EP2010.pdf

B. J.