6. 1. 2010

Českou poštu vede Ing. Marcela Hrdá

Dne 29. 12. 2009 jmenoval ministr vnitra, Martin Pecina, generální ředitelkou České pošty Ing. Marcelu Hrdou.

„Jde o manažerku, která má rozsáhlé zkušenosti z oblasti informačních technologií a rovněž s restrukturalizačními projekty ve velkých domácích i zahraničních společnostech. Obojí Česká pošta v tuto chvíli potřebuje. Jejím hlavním úkolem bude připravit státní podnik na situaci, kdy kvůli liberalizaci trhu ztratí své výsadní postavení a bude muset čelit konkurenci,” řekl ke svému rozhodnutí ministr vnitra Martin Pecina.

Ing. Marcela Hrdá přichází z pozice členky představenstva a vrchní ředitelky pro neletecký provoz, služby a transformaci Letiště Praha, a. s., zároveň působí i jako ředitelka zbytkového státního podniku Správa Letiště Praha. Poté, co absolvovala informatiku na univerzitě v Bratislavě, odešla do Vídně pracovat pro společnost Siemens, odkud přešla do společnosti Alcatel Slovakia. V Praze působí od roku 2000. Nejprve ve společnosti Contactel, kde byla mimo jiné ředitelkou pro podporu prodeje a řízení vztahů s klíčovými zákazníky. V letech 2004–2006 pracovala jako výkonná ředitelka pro transformaci a následně jako viceprezidentka pro marketing a prodej společnosti ČSA, poté působila ve vrcholových pozicích ve společnosti Letiště Praha. Zde například zodpovídala za oblast informačních a komunikačních technologií, provozní a informační bezpečnost a měla rovněž na starosti řízení strategických záměrů a změn, mezi nimi také transformaci podniku na akciovou společnost.

Převzato: http://www.cpost.cz/cz/aktualne/aktuality/2010/ceskou-postu-vede-ing--marcela-hrda-id29159/