28. 1. 2010

Seznam motivů pro Emisní plán poštovních známek na rok 2011

Aby se filatelisté měli na co těšit, publikujeme jim seznam motivů bez bližšího upřesnění, se kterými se počítá do emisního plánu na rok 2011.
Výběr motivů provedla Komise k přípravě emisního plánu poštovních známek na rok 2011. Komise je poradním orgánem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V jejím čele stojí Ing. Jan Duben, ředitel sekce elektronických komunikací a poštovních služeb. Ředitelem odboru poštovních služeb je Ing. Jiří Řehola.

Schválené náměty pro Emisní plán poštovních známek na rok 2011

Tradice české známkové tvorby:
Josef Herčík (1922–1999) - 1 známka

Osobnosti/Slavní Češi: - 3 známky
Jiří Melantrich z Aventina (1511–1580)
sv. Anežka Česká (1211–1282)
Vlasta Burian (1891–1962)

Johann Gerstner (1851–1939) - 1 známka
Česko-slovinské společné vydání

Kašpar Maria hrabě ze Šternberka (1761–1838) - 1 známka
Česko-německé společné vydání

Rožmberský rok (Vilém a Petr Vok z Rožmberka) - aršík – 1 známka

EUROPA – lesy: Lužní lesy - 1 známka

Dětem:

Zdeněk Smetana: Malá čarodějnice - 1 známka

Poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí (21. 6. 1621) - 1 známka

Mistrovství Evropy ve volejbalu 2011 - 1 známka

Krásy naší vlasti: - 2 známky
Cheb 950 let
Kubistická architektura (Dům U Černé Matky Boží)

Zvířecí mláďata - 1 známka

Umělecká řemesla: - 1 známka
historické varhany

Světový den pošty - 1 známka

100 let od prvního veřejného letu ing. Jana Kašpara - 1 známka

200. výročí zahájení výuky na Pražské konzervatoři - 1 známka

Ochrana přírody: - aršík – 4 známky
Šumava – biosférická rezervace UNESCO

Umělecká díla na známkách: - 3 známky
August Bedřich Piepenhagen (1791–1868)
Jožka Úprka (1861–1940)
Jaroslav Vožniak (1933–2005)

Cestovatelé: - 1 známka
František Alexander Elstner (1902–1974)

Mistrovství Evropy ve floristice „Europa Cup 2011“ - 1 známka

Český filmový plakát - 2 známky

-------------------------
Celkem - 29 známek
-------------------------

Praha 20. 1. 2010

Za Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR:
Ing. Jan Duben, v.r.
ředitel sekce elektronických komunikací a poštovních služeb


--
Nyní budou následovat jednání mezi odborem Postfila a oddělením známkové tvorby České pošty s.p. a Poštovní tiskárnou cenin Praha, a.s. ohledně stanovení konkrétních formátů poštovních známek, tiskových technologií, nominálních hodnot a dat vydání. Následně Komise pro výtvarné řešení poštovních známek České pošty, s.p. určí výtvarníky a rytce podle jednotlivých emisí, zvolí náměty konkrétní náměty poštovních známek, FDC a razítek prvního dne vydání.

V roce 2011 bude minimálně 10 poštovních známek zadáno v procesu skic alternativním výtvarníkům. Oddělení známkové tvorby se mj. obrátí na grafické a výtvarné školy, aby se pokusily některé náměty zpracovat o generaci mladší studenti výtvarných oborů.

Jistým specifikem Emisního plánu na rok 2011 bude i přeřazení dosud příležitostných poštovních známek typu Velikonoce a Vánoce do známek výplatních. Známky budou tištěny pouze ofsetovou plnobarevnou technologií ve velkých nákladech a budou dotiskovány dle potřeby před jarními a vánočními svátky. Náklad velikonočních a vánočních známek každoročně dosahuje 15 miliónů kusů; tento náklad je předučuje pro výplatní poštovní známky, které si Česká pošta pravidelně dotiskuje podle potřeby.

Schválený návrh Emisního plánu na rok 2011 by v této podobě zveřejněn v dobrém úmyslu, aby filatelisté měli co nejdříve tolik požadované informace.

B. J.