17. 2. 2011

Razítka pošty Praha 016 - poslední možnost...--

Ke dni 1. 3. 2011 dojde u pošty Praha 016-prodej filatelie k organizační změně. Budeme zařazeni do odboru Známková tvorba České pošty, s.p., jako oddělení prodeje pod názvem PRODEJNA ZNÁMKOVÉ TVORBY. Náš současný organizační statut „pošta Praha 016“ bude dnem 28. 2. 2011 ukončen.

Z tohoto důvodu přestaneme používat naše denní razítko a tři razítka s obrazovou částí („Pošťák“, „Kočár“ a „Známka pod lupou“). Zájemci o poslední otisky těchto razítek si musí včas poslat svůj materiál, protože od 1. 3. 2011 již nebudeme mít razítka k dispozici. Žádosti zasílejte na adresu: Pošta Praha 016-razítka, Jindřišská 14, 110 16 Praha 1.

I nadále vám budeme poskytovat kvalitní odborné služby, působit ve stejném personálním složení i na stejném místě – ve dvoraně Hlavní pošty Praha 1 u přepážek č. 29 a č. 30. Nezmění se ani naše telefonní čísla (vedoucí č. tel.: 221 131 420, pokladní č. tel.: 221 131 422, přepážka č. 29 č. tel.: 221 131 425, přepážka č. 30 č. tel.: 221 131 426. V souvislosti s organizační změnou budeme používat nové e-mail adresy, o kterých vás budeme včas informovat.

Naše nová korespondenční adresa od 1. 3. 2011 bude:
Česká pošta, s.p.
Prodejna známkové tvorby
Poštovní přihrádka 99
225 99 Praha 025


Jak jste se již měli možnost dozvědět z přehledu o používání příležitostných razítek, bude od 1. 3. 2011 u přepážky č. 17 pošty Praha 1 používáno nové, tzv. denní razítko s obrazovou částí s textem Známková tvorba, které bylo zhotoveno podle návrhu rytce Martina Srba.

Další důležitá informace pro vás je, že bude v hale Hlavní pošty Praha 1 v I. patře opět otevřena prodejna Filatelie, ale pouze k výstavním účelům!

Poprvé ve středu 23. února 2011, v den vydání nových výplatních známek Lidová architektura „A“ a „E“ se uskuteční „mini inaugurace“. Zde bude veřejnosti k dispozici výstavka všech návrhů vztahující se ke známkám Lidová architektura. Budou vystaveny i podklady k již dříve vydaným známkám – Čtyřlístek Pinďa s nerozřezaným tiskovým archem 6 sešitků a návrhy k emisi Krásy naší vlasti. K této příležitosti budou vydány i číslované pamětní listy s novými výplatními známkami Lidová architektura v nákladu 800 ks. V prodeji budou u našich filatelistických přepážek č. 29 a č. 30, cena 30,- Kč/ks do vyprodání zásob, na základě písemné objednávky zašleme i na dobírku. Objednávky můžete zaslat na adresu nebo e-mailem: chabova.marie@cpost.cz

Mezi pozvanými účastníky „mini inaugurace“ poštovních známek Lidová architektura budou ředitelé odborů České pošty, s.p., kteří se podílejí na přípravě, výrobě či archivaci poštovních známek, autoři známek – výtvarník a rytec, zástupci Poštovní tiskárny cenin Praha, a.s. a další hosté.

Tato unikátní výstavka bude z bezpečnostních důvodů veřejnosti přístupna pouze 23. 2. 2011 v době od 15:00 hod. do 17:00 hod.

O dalších akcích vás budeme včas informovat.
 
Praha 17. 2. 2011
Marie Chábová