16. 11. 2013

Knihovnička maximafilatelisty

Dosud jsem se v našem specializovaném oboru nesetkal s ucelenou publikací, která by například tematicky mapovala sběratelské české nebo československé maxikarty. Dříve pouze tu a tam proběhla ve filatelistickém tisku zmínka o nějakém tom vydání maxikarty. Dnes tuto úlohu plní Maximus a blog. Nejde však o "přehlídku" maxikaret jako takovou.
Ze zkušeností z jiných okruhů, například sběratelských filmových plakátů vím, jak je důležité a také hezké, když se o takovou přehlídku někdo pokusí. Ani nemusím jít nijak daleko, protože Exponet je také galerií filatelistických exponátů, kterou denně navštěvují stovky sběratelů, aby načerpali inspiraci, poučili se nebo se jen pokochali. V našem specializovaném oboru zatím tuto prezentaci postrádám i přes skutečnost, že dnes může kdokoliv na internetu publikovat zdarma. Proto je pro mne nejen povinností a také radostí napsat, že se o to někdo pokusil. Při našem výletu na Slovensko jsem náhodou narazil na publikaci Slovensko krajina, histórie, kultúry a prirodných krás v maximafílii, vydanou v letošním roce... http://cartesmaximum.blogspot.cz/2013/11/knihovnicka-maximafilatelisty.html
--
Pavel Kancnýř: http://cartesmaximum.blogspot.cz/