4. 12. 2013

Luděk Janů: 110 let od prvního oficiálně uznaného pokusu vyplácení poštovného výplatními stroji

Vážení přátelé, dovolujeme si vám připomenout další klubovou schůzku, která se bude konat již zítra, ve čtvrtek 5. 12. 2013 od 16.00 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou). Součástí schůzky bude přednáška Ing. Luďka Janů "110 let od prvního oficiálně uznaného pokusu vyplácení poštovného výplatními stroji". 
Ing. Luděk Janů (1954) není žádným nováčkem na přednáškovém poli. Jako dlouholetý sběratel otisků výplatních strojů s pohledem na jejich vývoj ve světě, tak se specializací na československé i protektorátní otisky nám mezi léty 1988 a 1994 věnoval již 4 přednášky s tímto zaměřením a rovněž 2 přednášky s tématikou telefonních karet a jejich vztahu k filatelii (viz http://www.kf0015.cz/?page_id=3585 ). 
Již v 80. letech minulého století se Ing. Luděk Janů zapojil do činnosti tehdejších sekcí Komisí poštovní historie a celin SČSF a SČF a v 90. letech byl aktivním představitelem Stolní společnosti sběratelů výplatních otisků, která se pravidelně scházela v restauraci U Pešků v Sokolské ulici v Praze, vydávala bulletin KURÝR (redakční rada: Luděk Janů, Tomáš Novák a Ivan Leiš) a měla svůj výplatní strojek Postalia s řadou příležitostných štočků. Tato společnost ideově navázala na obdobnou společnost předválečnou, jejímiž členy byli např. akad. arch. Albert Jonáš, št. kpt. Winkler a Ing. Jiří Pohorecký. 
Jak již napovídá název zítřejší přednášky, bude věnována 110. výročí prvního pokusu vyplácení poštovného výplatními stroji. Tím prvním, kdo podle dosavadních poznatků přišel s touto myšlenkou, byl tehdy Nor Karl Kristian Uchermann (1855-1940), který je světové veřejnosti spíše znám jako již velmi uznávaný malíř a ilustrátor (viz http://no.wikipedia.org/wiki/Karl_Uchermann a např. http://www.askart.com/askart/u/karl_uchermann/karl_uchermann.aspx ). 
Srdečně zveme zájemce o filatelii a poštovní historii - vstup volný. 
Za výbor Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze, zdraví
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel a správce klubové e-mailové schránky