23. 7. 2014

Co je: WADP

Světová asociace pro rozvoj filatelie (WADP) a Světová poštovní unie (UPU) společně zkoncipovaly a vyvinuly "WADP číslovací systém" - WNS, který byl zahájen dne 1. ledna 2002 s cílem vytvořit databázi všech autentických poštovních známek vydaných SPU členských zemí a území od tohoto data nebo po tomto datu.
Cílem je, aby se WNS, aby se stal ústředním bodem, proti němuž známky členksých zemí lze ověřit, podporuje tedy "právní filatelistický trh" tím, že podpoří ty známky, které jsou skutečně členskými státy vydané.
Tyto poštovní známky, jednou přijaté Mezinárodním úřadem (IB) SPU prošly procesem ověřování "pravosti a registrace vydání", je jim přiděleno číslo WNS a vydání verifikováno na stránkách WNS.
Webové stránky WNS jsou tedy referenčním nástrojem a kontrolou. WNS je jedním z nástrojů, který UPU zavedla, pomáhá filatelistickému trhu jako celku v boji proti nelegálním vydáním.
Pro více informací o filatelii, práci WADP a otázkách nelegálních známek klikněte zde: http://www.upu.int/en/activities/philately/about-philately.html
B. J.