10. 7. 2014

Poštovní noviny: Jízda povozu polní pošty poutala zaslouženou pozornost

Jeden z článků aktuálního 14deníku pro zaměstnance České pošty, s.p., tentokráte od Martina Jahody z Poštovního muzea.
V záhlaví PN je příležitostné razítko, které bude souběžně s vydáním známky Karel starší ze Žerotína používáno v Brně, kde prožil největší část své politické kariéry.