23. 7. 2014

Poštovní věstník 2014

Poštovní věstník Českého telekomunikačního úřadu je věstníkem nadřízeného úřadu. Není od věci si to někdy připomenout. Aktuální číslo je k dispozici zde: http://www.ctu.cz/cs/download/vestniky/rok_2014/pv_07_2014.pdf anebo starší čísla zde: http://www.ctu.cz/aktuality/postovni-vestnik/archiv-starsich-cisel/rok-2014.html

Vedle toho Česká pošta, s.p., vydává Věstník - Informace pro veřejnost.
--
Věstníky jsou publikační sbírky předpisů a metodických pokynů vydávané ústředními správními orgány a dalšími subjekty v souladu s § 4 odst. 2 písm. h) a § 5 odst. 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.
B. J.