23. 7. 2014

Zpráva o trhu poštovních služeb v roce 2013

Na základě nové právní úpravy došlo na trhu poštovních služeb v roce 2013 k dokončení liberalizace.
Podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, vykonává Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") státní správu v oblasti poštovních služeb. V rámci výkonu státní správy Úřad sbíral data o trhu poštovních služeb v potřebném rozsahu a poprvé vydal souhrnnou Zprávu o trhu poštovních služeb.
V roce 2013 oznámilo Českému telekomunikačnímu úřadu provozování poštovních služeb celkem 16 subjektů... http://www.mpo.cz/dokument151447.html
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR