31. 8. 2014

Česká pošta v Bruntále a spolek Klub Za starý Bruntál

Historická fotografie budovy pošty a Gabrielovu domu v roce 1936
Pavel Rapušák, předseda Rady Klubu Za starý Bruntál