31. 8. 2014

Když dva dělají totéž, není to totéž

Lidová tvořivost u padělků je úsměvná, ale trestná
Ušetřit, vydělat, okrást, nebo předvést adresátovi svůj výtvarný talent? To jsou otazníky, které vyvstávají v okamžiku, kdy se v poštovní síti podaří zachytit padělanou známku. Česká pošta ve spolupráci s policií vyšetřuje případy falšovaných známek, ty byly zachyceny v poslední době na různých místech České republiky. 
Případy novodobých umělců se začaly množit v posledních třech letech. „Je to druhá etapa padělků, první tu byla na začátku devadesátých let,“ uvedl Břetislav Janík, ředitel odboru známkové tvorby a navázal: „Celá situace souvisí s tím, že se změnily státní kolky. Tiskárna je udělala velice kvalitně, takže padělatelé už nemají tolik možností jak je padělat, tak se vrátili ke známkám. Zřejmě se domnívají, že je to jednodušší. V případech z posledních měsíců byly padělány tři obrazy známek. Jednotlivé případy jsou v šetření Policie ČR, takže bohužel nemůžeme větší detaily prozrazovat.“
Falzifikáty poštovní ceniny lze rozdělit na několik skupin, jednou z nich jsou  „Padělky známek ke škodě filatelistů“ – ty se ekonomiky České pošty nedotýkají. Pro filatelistu je pak nevítaným překvapením, kdy na místo známky, která obohatí sbírku vlastní bezcenný kus papíru, který pochází z dílny podvodníka. 
Druhou skupinou jsou „Padělky známek ke škodě České pošty“, kde už se promítá ekonomický efekt,  jednoduše řečeno,  krácení poštovného hrazeného Poště. 
Na listovních zásilkách se dají zachytit jak podařené exponáty, které jsou od pravé poštovní ceniny složitě rozpoznatelné, až po ty, které „vtipálci“ malují sami. „Vyskytují se nám jednak takové primitivní pokusy, kdy někdo vezme pár známek, například s Fifinkou, ofotí je na kopírovacím stroji, známky rozstříhá, nehraje si se zoubkováním, nalepí lepidlem na dopis či pohled a odešle,“ popisuje Břetislav Janík. 
Jeden kuriózní případ podobného ražení zaujal i média, kdy jeden notorický stěžovatel, takto známky kopíroval a posílal je na dopisech, které adresoval mimo jiné i Vládě ČR či poslancům. 
Nejsou to však jen běžní domácí kutilové, kdo se pouští do tvorby známek. Rovněž se v posledních letech rozšířily i tiskárenské padělky. V těchto případech je oskenován celý arch známek a tam, kde je naznačeno vroubkování (zoubkování - pozn. B. J.) – dírky mezi známkami - tak tam padělatel jednoduše pomocí hřebíku nebo silnější jehly křivě naznačí zoubkování, tak aby se známky od sebe daly oddělit.      
„Co se obecně ví, objevily se padělky známky cestovatele Alberto Vojtěcha Friče, které byly vydány v roce 2012. V případě těchto známek to byla falza dost profesionální, zde bylo paděláno i zoubkování, jediný rozdíl je v tom, že selhala ofsetová technika. Naše, pravé známky, jsou vyvedeny v nejvyšším rozlišení, s ochrannými prvky, s ochranným cartaxovým nátěrem, což samozřejmě tyto padělky nemají,“ říká ředitel poštovní známkové tvorby. 
Tím výčet „uměleckých disciplín“ v oblasti padělání nekončí. Objevují se i  případy, kdy si padělatel vytvoří známku zcela podle svého gusta. Vymyslí si motiv, vystříhá známku se zoubky či bez, nalepí a odešle do světa. 
„Pro naše pošťáky je, nyní těžší orientovat se ve známkách, které vyšly, a to i z toho důvodu, že jsme před dvěma lety zavedli Vlastní známky, které neprochází poštovním Věstníkem ani informacemi pro veřejnost, tak je občas těžké určit, zda to je či není pravé,“ přiznává Břetislav Janík, ale na druhou stranu dodává, že přehled všech platných známek včetně těch Vlastních je k nahlédnutí na stránkách České pošty. „Vlastní známky mají spoustu ochranných prvků, a to včetně mikrotextu přímo na cenině, kde je napsáno Česká pošta, což samozřejmě ty kreslené nemají. Může se ale stát, že výjimečně i takové známky projdou poštovním provozem,“ doplňuje. 
Od roku 1993 vydala Česká pošta celkem 820 známek, každou z nich lze na přepážkách přijmout, známky platí od data vydání až do odvolání. Zatím žádná z nich dosud odvolána nebyla. 
Kde se padělek objeví nejčastěji
Třídící centra České pošty jsou nejčastějším místem, kde se na podvod přijde. Po celé republice je jich devět. Dopisy a pohledy procházejí mimo jiné pod UV lampou, která dokáže bezpečně padělky známek odhalit. Stroj pak kopie vyřadí a adresát žádnou zásilku už do rukou nedostane. Zato ji do rukou dostane policie. Padělatel stejně jako recesista pak může dostat podle výše škody až 8 let vězení. 
„Odhaduje se, že  škoda, která vznikla tou novodobou činností padělatelů, za poslední tři roky může dosahovat výše až jednoho milionu korun z uplatněných známek, které se nějakým způsobem nezachytily, například tím, že neprocházely přes třídící stroje,“ vyčíslil škody Břetislav Janík.
A jak poznat padělanou známku pouhým okem? 
Důležitá je orientace podle vzorů – všechny platné známky jsou k vidění na webových stránkách České pošty, pozornost je nutné věnovat zoubkování, mikrotextu, stejně tak i kvalitě a ostrosti obrazu. A co dělat, pokud se podaří zachytit podezřelou známku. Návod je jednoduchý, v první řadě by se měla skutečnost oznámit vedení pošty a zásilka by měla být poslána na odbor známkové tvorby nebo na odbor inspekce. Odbor známkové tvorby zajišťuje atest u znalců, kteří potvrdí, či vyvrátí, zda je zachycená známka pravá či nikoli, případně se odesílají do Poštovní tiskárny cenin, která má vzorky vydaných známek a pozná svou práci. 
„Odbor inspekce naváže součinnost s policií a hledá v poštovním provozu místo, kterým se známky dostaly do oběhu a osobu, která je použila,“ říká Petr Brázda, ředitel odboru inspekce s tím, že práce to není jednoduchá: “Je to jako hledání pacienta nula při epidemii. Cílem je eliminovat zdroj falz ku škodě České pošty.“
Varování pro ty, kteří si z jakéhokoliv důvodu zkusí nalepit falešnou známku na svůj dopis je prosté. „Uvědomte si, že svou činností probouzíte tu část poštovního a policejního systému, který má k dispozici velmi tvrdé sankce a neváhá je použít,“ uzavírá Petr Brázda. 
Kateřina Koubová, Česká pošta, s.p.
--
Výňatek z Trestního zákoníku - Zákon č. 40/2009 Sb. § 246 Padělání a pozměnění známek
(1)  Kdo padělá nebo pozmění poštovní nebo kolkové známky v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo kdo takové známky úmyslně uvádí do oběhu nebo jich užije jako pravých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2)  Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve značném rozsahu, nebo b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(3)  Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.