11. 8. 2014

Na výstavce 3. září uvidíte (III)

Karel starší ze Žerotína je námětem příležitostné známky s nominální hodnotou 29 Kč (zapsaná zásilka v tuzemsku do 50g). Postupně na reprodukci vidíte původní návrh známky výtvarníka a medailéra Karla Zemana, na prostřední reprodukci 9blok známek a dole výtvarníkův návrh FDC.
Velmi podobné je příležitostné razítko s razítkem Brandýs nad Orlicí (místo narození), ale s domicilem Brno, které bude používáno v den vydání v místě, kde Karel starší ze Žerotína vykonával stěžejní politické funkce.
B. J.