29. 8. 2014

Náklady známek, vycházejících 3. září 2014

Ochrana přírody - Beskydy:  62.000 aršíků
Osobnosti: Karel st. ze Žerotína: 10.000 tiskových listů, tj. 500.000 známek
Výplatní známkový sešitek: V. Zapadlík - Česká auta - Škoda II.: prvotní náklad 120.000 sešitků po 8 známkách (960.000 známek).
Příležitostná dopisnice: Sběratel - Praga Piccola - 5.000 ks
Dopisnice Svitavy: 3.300 ks
Dopisnice Sběratel: 5.600 ks
Postfila