29. 8. 2014

R. Kolář: Manuál ke hledání v šestijazyčném tematickém katalogu...

1. Návod hledání v šesti jazyčném www filatelistickém katalogu
Zatím asi nejdetailněji členěný světový námětový filatelistický www katalog/ zatím zdarma v šesti evropských jazycích
Zároveň je zde uvedeno i katalogové označení Michel a Yvert, které je v Evropě nejpoužívanější (u některých i označení Scot). Dá se hledat např. pod následujícími odkazy a aktualizovat konkrétní stát čí území či rok vydání ale i klíčového slova např. OSOBNOSTI nebo z výběru více než stovky námětů.
- pro nás se zaměřením i na Archeology, Arctica + Antarctica, Atom, Energie, Folklor, Chemie, Geology, Mining, Nobel aj.
PROTOŽE SE MNOŽÍ DOTAZY NA ZPŮSOBY ZOBRAZOVÁNÍ, předkládám Návod k používání:
Po aktivaci 
http://www.freestampcatalogue.com/app
tento odkaz nelze otevřít z přímo z předchozího řádku ale musí se zkopírovat
http://www.postbeeld.com/en/fsc/home/app
V horní černé liště zcela vpravo si nastavte prohlížecí jazyk. Dále v bílé virtuální tabulce si zvolte ikonu (COUNTRY) konkretní území a můžete prohlížet všechny jeho běžně vydané známky, soutisky a aršíkové bloky.
Pak zvolte ikonu (TOPIC), kde je uvedena spousta námětů neb ikonu (YEAR) rok vydání.
Pod zobrazenými známkami bývá uveden rok vydání, katalogové označení, cena v euro s možností objednání ikonou nákupního košíku.

2. Světová poštovní unie (UPU) také umožňuje vyhledávání např. příležitostných razítek, Card maximum, známek, pří-tisků, FDC apod. 
(návod k otevření) 
 –  pomocí www nabídek jednotlivých územních poštovních společností (nezávislý systém) 
www.upu.int
toto je hlavní stránka, ze které lze vyhledat až k národnímu názvu poštovní organizace
aktivovat:
na horní liště - The UPU
v levém sloupci – Member countries
po aktivaci se objeví seznam členských zemí dle abecedy
http://www.upu.int/en/the-upu/member-countries.html
dá se otevřít i jednotlivá země, kde je uveden národní název poštovní organizace a zkratka země dle ISO Code 3166/Alpha-2 (pro Českou republiku platí cz)
při aktivaci Národního názvu poštovní organizace se otevře oficiální www stránka, na které se dají hledat vydané poštovní známky, FDC, obálky s pří tisky, příležitostná razítka aj.
například:
Slovenská pošta -  katalog – produkty – pečiatky aj.
Česká pošta – filatelie – příležitostná razítka aj
Chile – products – fila - atd.
Doporučuji si nejprve odzkoušet na České a Slovenské poště a pak teprve zkusit zahraniční.
Radek Kolář