18. 8. 2014

Zapřažená krása: kočáry, saně a nosítka 18.-20. století

Vážení přátelé, téměř v závěru klubových a můžeme s nadsázkou říci i filatelistických prázdnin bychom vás chtěli upozornit na výstavu "Zapřažená krása: kočáry, saně a nosítka 18.-20. století", která bude pořádána již od 20. 8. do 19. 10. t.r. v Jízdárně Pražského hradu. Jak už z názvu vyplývá, výstava je věnována historickým dopravním prostředkům od zapůjčitelů z Čech, Moravy a Slezska. Vedle sedmnácti originálních kočárů budou vystaveny různé druhy saní a nosítek dokládajících technologickou a uměleckou zručnost našich předků. Součástí expozice budou také postroje koní a livreje sloužících a dokonce historické dětské hračky s tématem kočárů, stájí a koní.
Na internetových stránkách Správy Pražského hradu http://www.kulturanahrade.cz/cs/vystavy/program/program/zaprazena-krasa-463.shtml naleznete podrobnější informace a fotogalerii z instalace výstavy. K výstavě je připraven obsáhlý a bohatě ilustrovaný katalog.
Nás filatelisty bude zajímat, že Poštovní muzeum zapůjčilo na výstavu 4 exponáty, i když se nejedná přímo o poštovní dostavníky. Je to kočár Ferdinanda V. Dobrotivého, který již delší čas můžeme vidět na venkovních reklamách, také např. na zastávkách pražské MHD, dále italský kočár z 2. poloviny 19. století a dále kočár anglické výroby, který koupil Jan Adolf II. ze Schwarzenbergu. Vystaveny budou také opatské saně z Vyššího Brodu, které Poštovní muzeum zakoupilo již ve 30. letech minulého století (kdy ještě nemohlo být známo, že právě ve Vyšším Brodě bude pobočka Poštovního muzea). 
Ze stránek Správy Pražského hradu se dovídáme, že v den vernisáže, tedy zítra, v úterý 19. 8. 2014, bude výstava otevřena pro veřejnost od 14 hodin a s mimořádnou 50 % slevou ze vstupného.
Děkujeme PhDr. Janu Kramářovi, vedoucímu oddělení dějin pošty a telekomunikací Poštovního muzea, za podané upřesňující informace, které jsme vám mohli v této zprávě také sdělit. 
Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha vás zdraví
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel