16. 9. 2014

49. výstavka odbor Známková tvorba - tentokráte netradičně

Srdečně Vás zveme na 49. výstavku odboru Známková tvorba České pošty, s.p., která bude pořádána ve středu 24. září  2014 v 15:15 hodin v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle). Budete mít tentokráte výjimečnou možnost dozvědět se, jak ve skutečnosti fungují komise, které schvalují emisní plán a které výtvarně řeší návrhy poštovních známek. Tato akce ještě nikdy nebyla pořádána. Hosty odboru známková tvorba budou:
Ing. Jiří Řehola, ředitel odboru poštovních služeb a služeb informační společnosti MPO ČR
Představení Komise pro přípravu emisního plánu poštovních známek – MPO ČR
Na základě § 35 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 95/2005 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb. je Ministerstvo průmyslu a obchodu vydavatelem poštovních známek.
Podněty a návrhy na vydání poštovních známek, zejména otázky námětové skladby emisního plánu, odborně posuzuje a projednává Komise pro přípravu emisního plánu poštovních známek, která byla zřízená na základě opatření ministra průmyslu a obchodu. Komisi tvoří zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, dalších ministerstev s vazbou na známkovou tvorbu, České pošty, s.p. a další odborníci, a to zejména historici, výtvarníci, výtvarní teoretici a zástupci filatelistických organizací.
--
Akad. malíř Jan Kavan, předseda Komise pro výtvarné řešení poštovních známek, ČP
Představení Komise pro výtvarné řešení poštovních známek – Česká pošta, s.p.
Činnost komise upravuje Rozhodnutí generálního ředitele České pošty, s.p. č. 82/2013 Jmenování komise pro výtvarné řešení poštovních známek ze dne 19. 3. 2013, Čj.: ČP/42381/2013/ZT.
Emisní plán schválený komisí pro přípravu emisního plánu MPO ČR komise odborně posuzuje, pro jednotlivá témata stanovuje výtvarníky a rytce, posuzuje průběžný stav přípravy známkové tvorby a vybírá definitivní podobu poštovních známek a dopisnic. Komisi tvoří  výtvarníci a rytci, zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, odborných útvarů České pošty, s. p., představitel Poštovní tiskárny cenin Praha a. s. a zástupce Svazu českých filatelistů.
Emisní plán poštovních známek je výrobně připravován průběžně se zhruba půlročním předstihem před datem vydání a se čtvrtletní kontrolou stavu zajištění výroby známek a dopisnic ze strany komise.

Součástí 49. výstavky bude i dokumentační výstavka obou komisí, např. vystavení některých nestandardních anebo kuriózních požadavků na nové poštovní známky.
Na jednom anonymním příkladu bude vysvětlen proces hodnocení přijatého a nepřijatého návrhu nové známky se zdůvodněním, proč a jak komise rozhodla. 
Vedle toho bude vystaven exponát České pošty, s.p. pro nadnárodní společnost PostEurope – České poštovní známky 2011-2013.
U přepážek č. 29 a 30, již v rozšířené pracovní době od 8:00 hod. do 18:00 hod., budete mít možnost nákupu poštovních cenin a filatelistického materiálu.
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz 
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617
--                               
Korespondenční adresa:
Česká pošta, s. p.
Prodejna známkové tvorby
poštovní přihrádka 13
111 21 Praha 1