7. 9. 2014

Černotisk České pošty, s.p. pro Svaz českých filatelistů

Černotisk České pošty, s.p. pro Svaz českých filatelistů

Podmínkou pro jeho získání je úhrada členských příspěvků SČF na rok 2015. Poprvé byl černotisk jako výroční prémie SČF distribuován, klubům filatelistů a platícím jednotlivcům, na Veletrhu Sběratel 2014.
--
Námět známky 
Giovanni Battista (též Giambattista) Piranesi: Pohled na římské kostely, 1762; Národní galerie v Praze.
G. B. Piranesi (4. 10. 1720 Mogliano, Benátky – 9. 11. 1778 Řím) byl významný italský umělec, kterého proslavily jeho rytiny antických zřícenin a fantaskní veduty z cyklu Vězení. Zatímco bratr Andrea v něm vzbudil zájem o antické umění, jeho strýc Matteo Lucchesi ho seznámil s architekturou.
Od roku 1740 žil v Římě, kde se seznámil s Giuseppe Vasim, který ho naučil metody rytí a leptání. Spolu s ním a s dalšími studenty spolupracoval na tvorbě série desek se zobrazením starého Říma. Tento motiv se mu stal vlastním a o pár let později vytvořil vlastní obrazy Říma, které ho proslavily. Kromě toho se celosvětově proslavil šestnácti obrazy fiktivních vězení, situovaných do podzemních prostor s mnoha schodišti a velkými stroji. Tyto až kafkovské vize ovlivnily pozdější malíře romantismu a surrealismu. 
V roce 1763 byl povolán Papežem Clementem XIII. na restaurování místní katedrály, ale on to odmítl. Místo toho začal o rok později soukromou dráhu architekta a přijal nabídku k opravě kostela Sv. Marie v Římě, kde byl později v místních hrobkách pohřben. V roce 1767 byl jmenován rytířem, což mu umožnilo zvát se Cavaliér Piranesi. Umírá po dlouhé nemoci v roce 1778. 
Piranesi během svého života vytvořil asi dva tisíce grafických listů s vyobrazením pohledů na částečně fiktivní ruiny starobylého Říma a značný počet grafických reprodukcí kamenných váz, náhrobků, krbů a různých zdobných prvků architektury.
Další informace: http://filatelie.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/umelecka-dila-na-znamkach--giovanni-battista-piranesi-1720--1778-id42123/