7. 9. 2014

Euregia Egrensis Chomutov 2015

Ukázka z Bulletinu číslo I. - VI. Mezinárodní filatelistické výstavy EUREGIA EGRENSIS 2015 / VI. International Philatelistische Ausstelung - EUREGIA EGRENSIS 2015.
Výtvarnicí bulletinu je paní Marie Svobodová, která je autorkou i nově chystané poštovní známky.
B. J.