10. 9. 2014

Jaromír Knotek: Jak jsme kreslili Beskydy

Sešli jsme se zde u příležitosti vydání aršíku s námětem chráněné fauny a flory Beskyd.
Beskydy jsou nejrozsáhlejší CHK oblastí na území České republiky. Je to jediná oblast na našem území, kde se spolu vyskytují tři naše největší šelmy - vlk, rys a medvěd. Proto jsme aršíku dali název Beskydy - kraj velkých šelem a zaměřili se ve výběru druhů na lesní šelmy.
Beskydskou krajinu v pozadí jsme tentokrát, na rozdíl od předchozích aršíků, představili v zimním a předjarním období. Ve výběru druhů rostlin a živočichů jsme tedy byli značně omezeni. Přesto se nám podařilo na malé ploše aršíku zobrazit 22 zástupců tamní flory a fauny, z toho 7 druhů rostlin a 15 druhů živočichů.
A k tomu ještě v pozadí největší horu naší části Beskyd s výškou 1 323 metrů.
V horní části aršíku jsme na jedné z větších známek zobrazili dva vlky. Podle pravidelného mapování velkých šelem se v posledních letech na území Beskyd pohybuje smečka osmi vlků. Když ke dvěma vlkům na aršíku připočteme ještě šest jedinců na obálkách FDC, můžeme prohlásit, že jsme zobrazili všechny beskydské vlky.
V roce 2010 byl prokázán výskyt dvou medvědů. I tady počet zvířat na aršíku odpovídá současnému stavu.
Pouze u rysa jsme počet jedinců omezili pouze na jednoho jedince, protože rys byl již součástí aršíku Šumava.
Po shlédnutí a následném zakoupení našeho aršíku bude mít jistě mnoho filatelistů i normálních lidí zájem o navštívení Beskyd. Dávám tedy na závěr desatero rad pro setkání s medvědem. Ten patří do skupiny deseti nejnebezpečnějších zvířat naší planety. (Uvádím informace zpracované podle příručky vydané Českým svazem ochránců přírody v roce 2012).
--
1. V nepřehledném terénu buďte ostražití. Mluvte přiměřeně nahlas, zpívejte si, můžete i pohvizdovat. Nenapodobujte ale hlasy zvířat, které tvoří součást medvědova jídelníčku.
--
2. Při setkaní s medvědem na medvěda nekřičte, mluvte na něj klidně, uctivě, mírně gestikulujte a snažte se nenápadně vytratit.
--
3. Vyhněte se pohledu z očí do očí - pro lidi je to výzva k seznámení, pro šelmy výzva k souboji.
--
4. Medvěda se v žádném případě nesnažte zahnat házením kamenů a to i v případě, že jich máte dostatek. Mohl by to brát jako výzvu ke hře a začal by pohazovat vámi.
--
5. Nikdy ho nelákejte na potravu za účelem pořízení kvalitní fotografie. Nerad se fotografuje. Začne být agresivní, bude vás obtěžovat, strhávat batoh, šaty, spodní prádlo atd. Nerušte ho při konzumaci potravy, nebo při páření. Exhibicionismus se u medvědů vyskytuje velmi zřídka.
--
6. Nikdy před medvědem neutíkejte, je rychlejší. Dokáže běžet až 60 km v hodině. Pokud to nervově nevydržíte a dáte se ze strachu před ním na útěk, odhoďte nějakou věc, abyste ho zmátli. Např. batoh se svačinou, nebo něco na čtení. Výjimečně můžete medvědovi uniknout na lyžích v zimním období jízdou z kopce. Medvěd neumí lyžovat a v hlubokém sněhu nemá šanci vás dostihnout.
--
7. Při výletech na místa s výskytem medvědů nepoužívejte silně vonící kosmetiku. Pamatujte, že má výborný čich. Vyhněte se i použití repelentu. Komáry zapudí, ale medvědy přiláká.
--
8. Máte li nutkání vykonat potřebu, nevstupujte do nepřehledných houštin. Použijte volného prostranství, houština může být již obsazena medvědem, který na vás zaútočí. Nikdy neútočí bezdůvodně, ale v tomto případě tam byl první!
--
9. "Štěkající" nebo vrčící medvěd, který na vás otvírá hubu, otáčí se bokem, aby demonstroval svoji velikost, signalizuje zvyšující se  agresivitu. Když začne řvát, sklopí uši dozadu, údery předních tlap začne vyhazovat kusy hlíny, znamená to, že se chystá zaútočit. V takovém případě vás může zachránit jen poblíž zaparkovaný obrněný transportér.
--
10. Pokud vás medvěd napadne, stočte se do klubíčka, hlavu dejte mezi kolena. Spojte prsty vzadu na krku a chraňte si jej. Tato pozice vám chrání hlavu, krk a jiné životně důležité orgány. Doufejte, že útok přežijete. Šance je ale velmi malá.
Příjemný pobyt v Beskydech vám přejí Knotkovi
--
P.S.:
Ostatních velkých šelem, rysů a vlků se nelekejte, na množství nehleďte!
Mirek Knotek