9. 9. 2014

Nabídka analogických dopisnic (cartes maximum)

Jednotná cena za 1 analogickou dopisnici 25 Kč.
K osobnímu i písemnému převzetí:
Jan Palovský
Telefon: +420 233 383 828
SLOVFILA, Křižíkova 113, 186 00 Praha 8