17. 9. 2014

Valeč v Čechách - 500 let městečkem – 19. 9. 2014, PLZ č. 44

PLZ č. 44 – „500 let Valeče v Čechách městečkem – 19. 9. 2014

Výplatní písmenová známka „A“, nom. 13,- Kč „D. Kállay – Poštovní štít“, příležitostné razítko, s datem 19. 9. 2014, pošta Valeč v Čechách, text „VALEČ; 500 LET MĚSTEČKEM“, autor razítka: Ing. Ladislav Broum.
Počet PLZ je mimo abonomá omezen. PLZ lze zamluvit u přepážek č. 29 a 30, na Hlavní poště, v Jindřišské ulici 14, Praha 1.
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617
--                               
Korespondenční adresa:
Česká pošta, s. p.
Prodejna známkové tvorby
poštovní přihrádka 13
111 21 Praha 1