7. 9. 2014

Premiéra filatelistického trhu - pamětní list objednavatelů vlastních známek

Vlastní známky jsou ne vždy dostupným artiklem. Od počátku září 2014 existuje ale platforma, kterou může využít každý objednavatel vlastních známek pro "prioritní", ale i "druhotný" podnikatelský záměr.
Ve spolupráci s odborem Známková tvorba České pošty, s.p. byl vytvořen pamětní list, který akceptuje zejména fakt, že vlastní známky nejsou v majetku České pošty, s.p., ale jsou produktem, který používá poštovní známky, které vlastník známek již odkoupil.
Pamětní list vypadá na první pohled podobně jako PLZ, ale odlišností je mnohem více:
- hlavním textem je "Vydáno ve spolupráci s Českou poštou, s.p. - odborem Známková tvorba"
- mikrotext nabízí změnu, text: opakovaný text: "SČF . ZNÁMKOVÁ TVORBA . SSCNP".
- motivem hologramu je univerzální kresba "barevného spektra" v jediné - stříbrné - barvě hologramu, kresba osciluje v rámci úhlu pohledu (jde o hologram nabízený  Poštovní tiskárnou cenin, a.s.), nikoliv o hologram, používaný na PLZ Českou poštou, s.p.
- číslování je kombinací čísla archu vlastních známek (VZ) a číslovací pořadové "paginýrky"
- v tomto případě jde o vydání 2.000 ks pamětních listů vlastních známek společnosti SSCNP při SČF
- kompletní řada je 25 pamětních listů s použitím všech známek VZ 0028
- číslování je: VZ 0028 * 0000001 - 0002000
- oficiálně bylo pro objednavatele vydáno 100 ks specimenů s číslováním: VZ 0028 * 0000000 (4 série)
- produkt je k dispozici (i dodatečně všem odběratelům poštovních vlastních známek pro jejich vlastní řady)
- Česká pošta, s.p. umožnila tuto trvalou platformu, není však vydavatelem těchto pamětních listů
- v aktuálním případě bylo použito: vlastní kašet SSCNP/SČF a denní obrazové razítko "Známková tvorba/110 00 Praha 1/4. 9. 2014". Razítko může být, na přání zákazníka a za běžnou úhradu výroby příležitostného razítka, libovolné
- zájemce předává objednávku Poštovní tiskárně cenin Praha, a.s., ale až po předchozím schválení Českou poštou, s.p., odborem Známková tvorba
cenu produktu s vlastními známkami si stanovuje objednavatel
- konkrétní cena těchto pamětních listů je 1.250,- Kč za 25 pamětních listů SSCNP/SČF 
- objednat lze na adrese: pavelketner@seznam.cz, tel.: +420 604 203 063
Další informace: 
http://filatelie.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/vlastni-znamky---prehled-id40906/
--
Břetislav Janík