6. 10. 2014

Doporučené podání listovních zásilek

Na svých zásilkách (obálky i dopisnice) při žádosti o doporučenou nálepku musíte uvádět adresu odesílatele (viz Poštovní podmínky). Nelze požadovat po poště, aby k vyznačení odesílatele použila své řádkové gumové razítko, protože pošta v daném případě není skutečným odesílatelem. 
Poštovní podmínky: Podání 
- Podání lze uskutečnit na kterékoliv poště nebo u pověřených pracovníků pošt.
- V levé horní čtvrtině adresní strany zásilky musí být uvedena adresa odesílatele.
- Odesílatel vyplní podle předtisku Podací lístek, Podací arch v elektronické či papírové podobě…
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617 
--
Korespondenční adresa:
Česká pošta, s. p.
Prodejna známkové tvorby
poštovní přihrádka 13
111 21 Praha 1