7. 10. 2014

PLZ 46: 50. výstavka Odboru Známková tvorba

Na PLZ je použita výplatní známka z nového 9bloku Buquet - gratulační známka s kupony pro přítisky od Jiřího Slívy a razítko Pavla Sivka, symbolicky evokující návštěvníky velmi úspěšných filatelistických akcí ve dvoraně Hlavní pošty, Jindřišská 14, Praha 1. Na reprodukci vidíte zajímavé číslo: "100.000" ks, což naznačuje, že při průběžném číslování od 1. PLZ, se dostáváme přes 100 tisíc výtisků. Na Hlavní poště bude v den vydání - 15. října - probíhat jubilejní 50. výstavka artefaktů přípravy a výroby známkové tvorby. Vedle toho bude k dispozici - jen pro skutečné zájemce - i 9blok "Véčkového typu" s kupony od významných výtvarníků, podílejících se momentálně na známkové tvorbě. Podotýkáme, že nejde o všechny výtvarníky, protože počet kuponů je omezený a nejde ani například o rytce poštovních známek. Jde jen o první etapu a skupinu výtvarníků, kteří nám na vyzvání dodali podklad pro tvorbu kuponu. Další informace budou následovat...
Břetislav Janík