22. 5. 2015

Náklady poštovních známek a dopisnic

27 000 tiskových listů, tj. 108 000 známek
21 000 tiskových listů, tj. 168 000 známek
50. výročí SČF - 3 400 dopisnic
Obrazová dopisnice:
Histrorické poštovní budovy 8 x 3 500 ks
--
Od 3. 6. 2015 v prodeji:
"Tmavě modrý" Známkový ročník 2014 - 2 800 ks (1246,- Kč)