9. 6. 2015

750 let Poličky je nové téma vlastních známek

Nové vlastní známky vycházejí 10. června 2015. Tématem je 750 let Poličky, objednavatelem Jiří Řebíček. Jedná se 36. tiskový list s 25 známkami na výšku od čísel 0305-0324. Známky jsou v prodeji v Poličce, na adrese prodejce. Další informace: https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/499618/Vlastn%C3%AD+zn%C3%A1mky-2015.pdf/9638e396-d46b-45db-8e8e-7787afb542a2
B. J,