9. 6. 2015

Příležitostná dopisnice Letecká pošta Točná - Letňany, Sběratel 2015

Přestože 61. výstavka oficiálně uzavře první pololetí roku 2015, jedna příležitostná dopisnice ještě vyjde. Vyjde v předstihu, aby si ji mohli zakoupit zájemci o leteckou poštu podzimního veletrhu Sběratel (k vydání dopisnice nebude konána tradiční výstavka známkové tvorby. Budete s ní seznámeni již v předstihu na 61. výstavce, autogramiáda bude součástí podzimního veletrhu Sběratel).
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 24. června 2015 příležitostnou poštovní dopisnici „Letecká pošta Točná – Letňany, Sběratel 2015“ s natištěnou písmenovou známkou „A“ s vyobrazeními letadla Praga E-114 Air Baby ve stylizované poštovní známce pro dopisnici a z jiného pohledu v levé obrazové části dopisnice společně se symbolem „malých výstav“ Praga, nazvaných Praga Piccola, automobilem Praga Super Piccolo. Známka s písmenem „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g dle Ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání ve výši 13 Kč + 5Kč. Dopisnice jsou v prodeji za 18 Kč ode dne vydání. 
Dopisnice je vydána k příležitosti přeletu historického letadla Praga E-114 Air Baby z letiště Praha - Točná v rámci doprovodného programu veletrhu Sběratel a Dnů Letiště Letňany se zásilkami určenými k přepravě Leteckou poštou. Letadlo by mělo v odpoledních hodinách doletět na letňanské letiště a následně poštovním autem do areálu veletrhu Sběratel Praha - Letňany.
Filatelisté si budou moci připravit své obyčejné zásilky předem a zaslat je v obálce nejpozději do pondělí 31. srpna 2015 na adresu:  
  Česká pošta, s.p.
  Známková tvorba
  Poštovní přihrádka 13
  111 21 Praha 1
Zásilky je možné předat do téhož dne i osobně na adrese Hlavní pošta Praha, Jindřišská 14, poštovní přepážka č. 29 anebo 30. Jiné místo předání zásilek k letecké poště není přípustné. 
K letecké poště bude možné zaslat dopisnice k tomuto účelu vydané, jiné zásilky, ve vlastních obálkách apod. jenom v základním váhovém stupni a standardní velikosti obyčejného psaní v tuzemsku, odpovídajícímu nominální písmenové hodnotě „A“. Do adresního místa pod poštovní známku vepíšou svoji anebo libovolnou adresu na území České republiky. Po ofrankování českými poštovními známkami lze zásilky určené pro přepravu leteckou poštou adresovat i do zahraničí, ale rovněž jenom v základním váhovém stupni a standardní velikosti obyčejného psaní do zahraničí v nominální hodnotě odpovídající označení písmenem „E“ anebo „Z“. 
Rozdíl poštovní sazby a vytištěné známky „A“ nelze hradit výplatním systémem typu Apost. Nesprávně vyfrankované zásilky nebudou k letecké přepravě přijaty. Doporučené zásilky nebudou k přepravě leteckou poštou přijímány. 
Všechny převzaté zásilky letecké pošty budou mít jednotné podací denní razítko pošty Praha 412 – Modřany s dnem 5. 9. 2015 a připouštěcí gumové razítko (kašet) potvrzující výše uvedenou přepravu letadlem. Příchozí zásilky budou opatřeny příležitostným razítkem pošty Praha 9 na veletrhu Sběratel 2015. 
Zásilky Letecké pošty Točná – Letňany, Sběratel 2015 budou následně doručeny adresátům.
Autorem výtvarného návrhu známky a obrazové části dopisnice je Václav Zapadlík. Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. plnobarevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn hologram, který slouží jako ochranný prvek. Pod známkou se nachází mikrolinka s mikrotextem Česká pošta, PTC, 2015.
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice bez razítka je 18 Kč a s jedním denním razítkem 19 Kč.
Příležitostnou dopisnici je možno používat v poštovním provozu od 24. 6. 2015 až do odvolání.