30. 6. 2015

Ukončení klubové sezóny 2014/2015

Vážení přátelé, klubovou schůzkou, která se konala ve čtvrtek 4. t. m. v Domě Portus s přednáškou Ing. Jiřího Marka "Desková čísla a deskové značky na československých známkách v letech 1918 - 1939 a v období protektorátu 1939 - 1945" (http://www.kf0015.cz/?p=29032) jsme ukončili klubovou sezónu 2014 - 2015. Po klubových prázdninách se opět sejdeme na klubové schůzce, která se bude konat ve čtvrtek 3. 9. t.r. od 16 hod. opět v Domě Portus.
Ve středu 17. t.m. se konala již 61. výstavka přípravy tisku k vydávané poštovní známce "Osobnosti: Mistr Jan Hus" a příležitostné dopisnici "Praga Piccola – Letecká pošta Točná – Letňany, Sběratel 2015", kterou uspořádal odbor známkové tvorby České pošty, s.p. (viz http://www.kf0015.cz/?p=29552), čímž se také známková emisní činnost odmlčela pro letní období, nežli 2.9. t.r. opět uvítáme nové emise v předvečer mezinárodního veletrhu poštovních známek, mincí, telefonních karet, minerálů a sběratelství Sběratel 2015 (http://www.sberatel.info/cs). 
Filatelistické dění nyní do jisté míry utichne, i když to zdaleka neplatí pro sběratele otisků příležitostných razítek, R-nálepek a cenných nálepek APOST (viz např. http://www.kf0015.cz/?p=29748).
Při této příležitosti nám dovolte připomenout významnou klubovou akci uplynulé sezóny, kterou byla beze sporu valná hromada našeho klubu, která se konala 7. 5. t.r. Spolu s ustavující schůzí nově zvoleného výboru klubu tvořila významný předěl mezi pětiletými funkčními obdobími. Závěrečné písemné výstupy z valné hromady a z ustavující schůze výboru klubu jsme Vám předložili prostřednictvím našich klubových internetových stránek v příspěvku na adrese http://www.kf0015.cz/?p=29606, kde si příslušné dokumenty můžete otevřít, stáhnout nebo vytisknout. Jistě vás může také zajímat, že jsme v termínu 10.6. t. r. p ředali sekretariátu Svazu českých filatelistů (SČF) připomínky klubu k návrhu nových stanov svazu, nyní již správněji spolku, o kterých bude rozhodovat valná hromada SČF v prosinci t. r.
I v průběhu prázdnin se můžete na výbor klubu obracet se svými dotazy a podněty k další činnosti klubu. Věříme, že rovněž pomocí našich internetových stránek zůstanete průběžně ve spojení s klubem a s filatelistickým děním. Prostřednictvím klubového webu také uvítáme vaše zprávy, komentáře k příspěvkům a zajímavé sběratelské postřehy.
Přejeme vám krásné léto.
Výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha