24. 7. 2015

V pondělí 27. 7. 2015 vychází nové vlastní známky - a první kruhové

VZ TL 0039, VZ 0327 – 0328
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků – ČKAIT
Nominální hodnota: 325 Kč
Orientace známek: 25 kruhových známek
Vydání: 27. 7. 2015
Náklad VZ TL: 600 ks, VZ: 15 000 ks
--
Další informace: https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/499618/Vlastn%C3%AD+zn%C3%A1mky-2015.pdf/9638e396-d46b-45db-8e8e-7787afb542a2