2. 8. 2015

Exponet: Československé celiny

Originální název exponátu: ČESKOSLOVENSKÉ CELINY
CZECHOSLOVAK POSTAL STATIONERY
TSCHECHOSLOWAKISCHE GANZSACHEN
http://www.exponet.info/exhibit.php?exhibit_ID=1203&lng=CZ
Majitel (autor) exponátu:  Juan E. Page, Španělsko