2. 8. 2015

Exponet: Rakouské jubilejní korespondenční lístky, vydání 1908, 1914

Originální název exponátu: RAKOUSKÉ JUBILEJNÍ KORESPONDENČNÍ LÍSTKY VYDÁNÍ 1908, 1914 / ÖSTERREICHISCHE JUBILÄUMSKORRESPONDENZKARTEN AUSGABE 1908, 1914
AUSTRIAN JUBILEE STATIONERY CARDS, ISSUE 1908, 1914
http://www.exponet.info/exhibit.php?exhibit_ID=525&lng=CZ
Majitel (autor) exponátu:  Pavel Vízner, Praha, Česko