8. 8. 2015

Exponet: Známková vydání z průběhu druhé Čínsko-Japonské války (1937-1945)

ZNÁMKOVÁ VYDÁNÍ Z PRŮBĚHU DRUHÉ ČÍNSKO-JAPONSKÉ VÁLKY (1937-1945)
Během Druhé čínsko-japonské války (1937-1945) vznikla řada protijaponských základen v oblastech okupovaných japonskou armádou. Za účelem zachování operativní dopravy pošty správa většiny protijaponských základen brzy zakládala místní provizorní poštovní úřady. Mnohé však existovaly pouze velmi krátkou dobu. Známky a dopisy v tomto válečném období jsou velmi vzácné, zejména skutečně poštou prošlé. 
Originální název exponátu: SECOND SINO-JAPANESE WAR PERIOD (1937-1945)
During the Second Sino-Japanese War Period (1937-1945) a lot of Anti-Japanese War Bases were established inside the areas that the Japanese forces occupied. To keep the postal communication operative most of the Anti-Japanese War Base Administrations found short after local provisional posts offices. Most of the provisional posts offices were existing for very short period of time. Many stamps and covers for this war period are very rare, especially postally used.
KOMMUNISTISCHE BRIEFMARKENAUSGABEN WÄHREND DES ZWEITEN JAPANISCH-CHINESISCHER KRIEG /1937-1945)
Während des Zweiten Japanisch-Chinesischer Krieg (1937-1945) in den Gebieten, die von der japanischen Armee besetzt waren, wurde eine Reihe von anti-japanischen Basen eingerichtet. Um das Sicherung des operatives Postverkehr sind von die meisten von die anti-japanischen Basen eigene provisorische Lokalpostämtern bald begründet. Viele davon nur eine sehr kurze Zeit geöffnet waren. Marken und Belege aus dieses Zeitraum, besonders postgelaufen, sehr selten sind.
--
http://www.exponet.info/exhibit.php?exhibit_ID=1225&lng=CZ
Majitel (autor) exponátu:  Roman Scheibert, Německo