12. 8. 2015

Odcizené známky můžete porovnat s původními exponáty na Exponetu

Vážení kolegové a sběratelé, zjistil  jsem,  že  z  mojí  sbírky  jsou  nabízeny  k prodeji některé odcizené  známky a celistvosti, z exponátů:
--
Pošta československá 1919,
http://www.exponet.info/exhibit.php?exhibit_ID=1049&lng=CZ
--
10. výročí vzniku ČSR – Jubilejní 1928
http://www.exponet.info/exhibit.php?exhibit_ID=955&lng=CZ
--
Známky kurýrní pošty českých skautů1918.
http://www.exponet.info/exhibit.php?exhibit_ID=980&lng=CZ
-- 
Oznamuji tímto, že uvedené exponáty mi byly zcizeny. Z tohoto důvodu  je jakýkoliv prodej známek z mých shora uvedených exponátů nelegální.
Žádám vás, abyste tyto známky nekupovali a o pokusu o jejich prodej mne případně informovali.
Známky lze prohlédnout na webových stránkách „Exponet“ -  http://www.exponet.info/  
Ing. Schindler Rudolf.   
schindler.rudolf@seznam.cz