26. 8. 2015

Zesnul Dušan Evinic

Zväz slovenských filatelistov oznámil velmi smutnou zprávu – dne 15. června 2015 zesnul Dušan Evinic, významný slovenský filatelista a sběratel poštovní historie a specializovaných oborů. Slovenská filatelie ztratila osobnost, která svým významem překročila slovenské hranice.
Dušan Evinic se narodil 20. května 1946 v Bzinciach pod Javorinou. Jeho osobní a filatelistická cesta jej však zavedla nejprve do Popradu, posléze do Košic. Ve filatelii se začal organizovaně angažovat počátkem 70. let. Zlákalo jej sběratelství specializovaných oborů, poštovní historie a celin. Jeho zájmovou doménou byla balíková pošta, poštovní nálepky a v dalším období i fiskální filatelie. Postupem doby se z něj stal odborníkem na slovo vzatým. Jeho stopu najdeme v řadě odborných článků ve filatelistických časopisech (Filatelie, Zberateĺ, Spravodajca ZSF, Poštovní historie KPHC SČSF a dalších). Výrazným způsobem přispíval řadu let do sborníku Košice vo filatelii a do výstavních katalogů. Napsal i jeden z dílů Filatelistických statí („Balíková pošta na Slovensku 1918 – 1985“)... celý text Ing. Ivana Leiše: http://www.kf0015.cz/?p=30899
--
KF 00-15 specializovaných oborů, Praha: http://www.kf0015.cz
--