18. 10. 2015

Nové vlastní známky Českomoravská komoditní burza Kladno 1995 - 2015

VZ 0355, ZS 0042
20 let ČMKBK – A
Nominální hodnota: A
Náklad VZ: 7 600 ks
VZ 0355, ZS 0042
20 let ČMKBK – B
Nominální hodnota: A
Náklad VZ: 7 600 ks

20 let Českomoravské komoditní burzy Kladno, 1995 – 2015
Nominální hodnota: 104 Kč 
Orientace známek: 8 známek na výšku
Vydání: 19. 10. 2015
Náklad VZ ZS: 1900 ks, VZ: 15 200 ks