23. 11. 2015

Vlastní známky v běžné korespondenci

Stále častěji se v korespondenci prosazují v Česku tak zvané "vlastní známky", které svět ovšem spíše zná pod jménem "personalizované známky". O tom svědčí velký zájem o kruhové českobudějovické známky - viz reprodukce nahoře.
Méně známé jsou hlavně v této chvíli vlastní známky distribuční společnosti GECO. Ta si k 25. jubileu, které nastane v roce 2016,  již v roce 2015 objednala dosud největší produkci vlastních známek. Jak je zřejmé z reprodukce - viz níže, využila obě obdélníkové varianty - archové (VZ TL) vlastní známky i sešitkové vlastní známky (VZS).
Je na jedné straně škoda, že poštovní úřednice za přepážkou nevěnovala přílišnou pozornost doporučené zásilce a přelepila R nálepkou vlastní známky, i když by se R nálepka pohodlně vešla dolů pod "apost" a dlužno dodat, že ani nedostatek času jí pravděpodobně neumožnil otisknout razítko perfektněji. Na druhé straně vznikla zajímavá provozní celistvost, které mají pro sběratele dokladů poštovního provozu velmi silné "kouzlo nechtěného".
Vlastní známky, které vydavatel a pošta umožnila vytvářet od roku 2012 - prakticky bez reklamy "ústním podáním" - dosáhly již vysokých objemů prodeje, v tržbách přesahujících 20 mil. Kč.
Děkujeme za velmi pěkné ukázky použití VZ a přejeme filatelistům co nejvíce takovýchto zásilek pro potěchu i pro exponáty.
B. J.