11. 12. 2015

Boží dar a Vánoce v Brně

Jak vznikla tato celistvost? na počátku byla pohlednice s razítkem z roku 2013. Potom byla orazítkována v listopadu 2015 a konečně zaslána se známkou na Boží dar k listovnímu doručení.
Děkujeme za pěknou vánoční pohlednici, byť vlajka není vánoční známkou. Ale na druhé straně dokladuje velkou oblíbenost jedné z letošních známek, u které se jistě dočkáme nejen druhého nákladu, ale možná už v příštím roce i evropského písmenového nominálu.
B. J.