11. 12. 2015

Slovenské umění připomíná Alfonse Muchu

Nová známka a FDC ze Slovenska s datem vydání 25. 11. 2015. Autorem přepisu je rytec František Horniak.
B. J.