30. 12. 2015

Úprava cen za FDC (obálky prvního dne vydání) od 1. 1. 2016

FDC vydaná do 31. 12. 2013:
- s nalepenou známkou nominální hodnoty do 12,- Kč včetně: 10,00 Kč + nominální hodnota nalepené známky
- s nalepenou známkou nominální hodnoty nad 12,- Kč a výše: 7,00 Kč + nominální hodnota nalepené známky
FDC vydaná od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015:
- s  nalepenou známkou nominální hodnoty do 25,- Kč včetně: 14,00 Kč + nominální hodnota nalepené známky
- s  nalepenou známkou nominální hodnoty nad 25,- Kč a výše: 11,00 Kč + nominální hodnota nalepené známky
FDC vydaná od 1. 1. 2016:
- s  nalepenou známkou nominální hodnoty do 35,- Kč včetně: 16,00 Kč + nominální hodnota nalepené známky
- s  nalepenou známkou nominální hodnoty nad 35,- Kč a výše: 14,00 Kč + nominální hodnota nalepené známky
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617
--
Korespondenční adresa:
Česká pošta, s. p.
Prodejna známkové tvorby
poštovní přihrádka 13, 111 21 Praha 1
--