4. 1. 2016

Další varianta CM: Karel Nepraš

Další možnou variantou CM je použití kovové plastiky Karla Nepraše "Hlava - fontána č. 4" z roku 1983) - kov, guma, textil, červ, lak, výška 73 cm.
B. J.