21. 1. 2016

Fotoreportáž z 67. výstavky v budově Hlavní pošty Praha 1 – 20. 1. 2016

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 20. 1. 2016 uskutečnila 67. výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vyšly 20. 1. 2016. Na místo autorů dnes vydávaných známek zavzpomínali na osobnost významného českého malíře, grafika, ilustrátora, národního umělce a profesora na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze Karla Svolinského jeho známí: JUDr. Marta Ehlová – autorka knihy Můj přítel Karel Svolinský a akademický malíř a grafik Jan Kavan. S ohledem na neúčast autorů se autogramiáda autorů známek nekonala. Přesto byla akce hojně navštívena zájemci z celé České republiky. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba.
Fotoreportáž zde: http://www.kf0015.cz/?p=35931