9. 1. 2016

Ivan Leiš: Úvodník roku 2016

Šestka v letopočtu, kterou začínáme psát, nám sběratelům specializovaných oborů přinese několik vysoce významných výročí, které jsou v naší historii zapsané zlatým písmem. Na úvod se zmiňuji o třech významem důležitých, poté se dotýkám dalších stejně zajímavých:
- předně si je nutno připomenout datum 23.10.1526, kdy české stavy zvolily Ferdinanda Habsburského králem českým. Tato historická událost, která ovlivnila naši historii na několik staletí dopředu, byla doprovázená též významnou událostí poštovně historického charakteru českých zemí,
- 25.10.1526, tedy dva dny po zvolení Ferdinanda Habsburského, byla otevřena první poštovní trať v Čechách, spojující Prahu a Vídeň. Tato trať sloužila k dopravě zprávy o zvolení habsburského panovníka českým králem. Cesta trvala 36 hodin a na starosti ji měla známá rodina Taxisů. Tímto datem začíná organizovaná doprava poštovních zásilek v českých zemích,
- letos uplyne 490 let od jejího zahájení. Jeden ze základních klasifikačních směrů české poštovní historie – historie poštovnictví bude slavit své nejvýznamnější výročí... http://www.kf0015.cz/?p=35507