14. 2. 2016

Analogické dopisnice a nálepní listy emise Historické dopravní prostředky


Analogické dopisnice (cartes maximum) vydané Českou poštou
Nálepní listy vydané Českou poštou