28. 2. 2016

Mimořádná "Letecká pošta Praha - Luxembourg"

(ilustrativní foto)
U příležitosti zahájení provozu nové letecké linky společnosti Luxair: Luxembourg – Praha dne 27. 3. 2016 bude na základě dohody mezi filatelistickými útvary poštovních správ Lucemburska a České republiky umožněna speciální letecká přeprava listovních zásilek tímto prvním letem – letecká pošta.
Filatelisté si budou moci připravit své obyčejné zásilky předem a zaslat je v obálce nejpozději do úterý 22. března 2016 na adresu:  Česká pošta, s.p., Známková tvorba, Poštovní přihrádka 13, 111 21 Praha 1. Zásilky je možné předat do téhož dne i osobně na adrese: Hlavní pošta, Jindřišská 14, Praha 1, přepážka 29 a 30. Jiné místo k předání zásilek k letecké poště není přípustné. K letecké poště bude možné zaslat ve vlastních obálkách dopisnice, pohlednice, obálky či jiné zásilky v základním váhovém stupni a standardní velikosti, odpovídající ceně pro prioritní obyčejné zásilky do 50 g do evropských zemí, tj. odpovídající nominální písmenové hodnotě „E“. Zásilky určené k přepravě leteckou poštou opatří adresou odesílatele a do adresního místa pod poštovní známku vepíšou adresu v úpravě dle níže uvedeného vzoru (např. jméno + Poste restante Luxembourg). 
Nesprávně vyfrankované zásilky nebudou k letecké přepravě přijaty. Doporučené zásilky nebudou k přepravě leteckou poštou přijímány.
Všechny převzaté zásilky letecké pošty Praha – Luxembourg 2016 budou mít jednotné podací denní razítko pošty Praha 1 s datem 27. 3. 2016 a připouštěcí gumové razítko (kašet) potvrzující výše uvedenou přepravu letadlem. Příchozí zásilky budou opatřeny speciálním příležitostným razítkem pošty Luxembourg s datem 27. 3. 2016. 
Zásilky letecké pošty Praha – Luxembourg budou následně zaslány zpět do ČR a jako nedoručitelné vráceny na adresu odesílatele.
Vzor úpravy zásilek pro přepravu leteckou poštou Praha – Luxembourg (použijte i nálepku PRIORITAIRE):


Poznámka: Zde použitá známka „E – Postcrossing“ je pouze vzorem

Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617
--
Česká pošta, s.p.
Prodejna známkové tvorby
pošt. přihrádka 13
111 21 Praha 1
--