28. 2. 2016

Slavnostní uvítání známky 125 let Petřínské rozhledny a lanové dráhy

Společnost sběratelů celin s neoficiálním přítiskem (SSCNP) a Muzeum hlavního města Prahy zvou všechny zájemce na slavnostní křest známky „125 let Petřínské rozhledny a lanové dráhy na Petřín“ z emise Technické památky, která vychází 16. března 2016. Křest se uskuteční v pondělí 21. března 2016 v 16,00 hodin, ve výstavních prostorách pod Petřínskou rozhlednou (přístup vpravo dolů od pokladny).
Jak je v této zemi u větších staveb obvyklé, oznámil minulý týden Dopravní podnik hl. m. Prahy, že nebude dodržen původní termín zprovoznění lanovky po opravách dne 18. března, ale lanovka se má rozjet až 7. dubna 2016.
Z tohoto důvodu musí účastníci křtu spojit tuto akci s první jarní procházkou. Kromě přístupové cesty po cestách od spodní stanice lanovky v prudším stoupání po svahu Petřína, doporučujeme využití cesty od stanice tramvaje č. 22 "Pohořelec" ulicí Strahovská (za Strahovským klášterem). Tato cesta stoupá jen velmi mírně a procházka trvá cca 15 minut.
Jen ve výjimečných případech (zvláště pro špatně se pohybující účastníky) je možno vyjet autem až k rozhledně (odbočka ze Strahovské ulice se zákazem vjezdu). Pro několik málo zájemců je možno opatřit povolenku k vjezdu, podmínkou je nahlášení jména a registrační značky vozu SMS zprávou na mobil číslo 737 713 030 nebo mailem na kveruse@centrum.cz a to nejpozději do 16.března. (Odsouhlasení účastníci mohou vjet do zákazu a vyzvednout si povolení v pokladně rozhledny.)
SSCNP k akci vydá dopisnici s neoficiálním přítiskem (originální kresba autora známky A. Absolona) v ceně cca 30,- Kč a Pamětní list se křtěnou známkou, denním razítkem pošty Praha 51 a podpisy autorů v ceně cca 35,- Kč. Jde o neoficiální materiály a proto budou v prodeji pouze u předsedy SSCNP p. Macháčka a při akci a nevyžadujte jejich zajištění od pracovnic Známkové tvorby ČP. Pošta Praha 51 na Újezdě bude od 21. března používat příležitostnou R nálepku. 
I přes ztížené dopravní podmínky, se těšíme na vaši hojnou účast.
Karel Macháček – předseda SSCNP