15. 2. 2016

V. Malovík: Zúčtování doplatného za další služby pošty

V úterý dne 16. 2. 2016 se uskuteční přednáška Vladimíra Malovíka „Zúčtování doplatného za další služby pošty“.
Přednáška začíná v 17 hodin v prostorách Domu Filatelie, Klimentská 6, Praha 1.
Hosté jsou samozřejmě vždy vítáni. Těšíme se na Vaši účast.
Za KF-00-65 V. Münzberger