15. 3. 2016

70. výstavka Známkové tvorby mimo jiné ukáže... (2)

V rámci emise Technické památky: 125 let Petřínské rozhledny v Praze s podtitulem 125 let Lanové dráhy na Petřín. Zatímco rozhledna je na všech atributech: známka/FDC/razítko, lanová dráha je jen na kuponech známkového sešitku, který rovněž reprodukujeme. Kromě zobrazeného materiálu bude jistě unikátním pohledem pohled na rotačkový tiskový arch o 30 známkách a dvou řadách známkového sešitku, který v soutisku zaujme především rozdílným zoubkováním (v rozdílných úrovních, jak kopíruje také malé kupony v poloviční velikosti známky)...
Náklad těchto známek je 20.000 přepážkových (tiskových) listů o 30 známkách a 8 známkách v klasickém známkovém sešitku, kterých je vydáno rovněž 20.000 ks. Celkem tedy 600.000 poštovních známek. 
B. J.